Společnost "IMPULS ENERGO" se zabývá nejen výrobou a dodávkou elektrického zařízení, instalací a uváděním do provozu v zařízeních, ale také údržbou podobnecho zařízení. Zabýváme se také vývojem ventilačních systémů, požárních hlásičů a hasicích systémů.

Distribuce energie

Elektrické zařízení pro distribuci elektrické energie