Požární klapka FDU-1Н

Účelem univerzálních požárních klapek je automatické blokování otvorů v pláštích budov, blokování technologických otvorů a míst průchodu ventilačních kanálů umístěných mezi podlahami, ve stěnách a příčkách; ve překrytí přívodních a odvodních potrubí kouřového a požárního větrání budov a konstrukcí.

FDU-1H se skládá z aktuátoru, tělesa a klapky.

FDU-1Н dodáváno s následujícími typy pohonů:

 • pohon s pružinovým zpětným chodem;
 • elektromagnet s zpětnou pružinou a tavnou pojistkou (72 ° C);
 • elektrický pohon typu „otevřeno / zavřeno“;
 • elektromagnet s zpětnou pružinou;
 • ovládací panel.

V konstrukci klapky se používá značky «Belimo», «Siemens».

Těleso je vyrobeno z ocelového nebo nerezového plechu a je k dispozici v čtyřhranných nebo kruhových řezech.

 • čtyřhranné klapky — mají hloubku těla L 180 mm, řez AхB v rozsahu od 100х100 mm do 2000х1600 mm;
 • kruhové klapky — mají hloubku těla L v rozmezí od 220 mm do 415 mm, průměr D ne více než 1000 mm.

Listy jsou vyrobeny z vápno-křemíkové desky.

Charakteristiky klapek:

 • testováno dle EN 1366-2 a EN 1363-1
 • lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • klasifikováno dle EN 13501-4 + A1 v rozmezí od EI 45 do EI 120
 • pro maximální rychlost 12 m/s
 • pro maximální tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa

Distribuce energie

Elektrické zařízení pro distribuci elektrické energie